Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
23-06-2024, Niedziela, 13:44


Jesteś tutaj :: Menu Podmiotowe :: Nieudostępnione w BIP
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Dostęp do informacji publicznej
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINA MIEJSKO-WIEJSKA Błonie
KATEGORIA: Nieudostępnione w BIP
DATA PUBLIKACJI: 28 Lipca 2003 16:54
NAZWA: Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 w/w ustawy, który stanowi:

1. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2. wglądu do dokumentów urzędowych,
3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnienie informacji publicznych następuje w drodze:
1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej
2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
3. wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Wymagane dokumenty: wniosek o udostępnienie informacji publicznej /można pobrać w dziale "Poradnik Interesanta" - Wydział Organizacyjno-Administracyjny/
Opłaty: opłata w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez urząd w przypadku, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek - urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
Miejsce złożenia wniosku: Biuro Obsługi Interesanta UMiG w Błoniu, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, od której przysługuje wnioskodawcy możliwość odwołania w terminie 14 dni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2008-01-23 00:00:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-01-23 11:27:05
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-07-08 11:09:30

Rejestr zmian

Oglądano 11937 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl